Opdrachtbrieven voor aanvraag tot vaststelling Tegemoetkoming Vaste Lasten

Op woensdag 15 september heeft de NBA opdrachtbrieven voor de aanvraag tot vaststelling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gepubliceerd voor mkb- en grote ondernemingen. Deze opdrachtbrieven zijn gebaseerd op de Standaarden 4400N en 4416N zoals voorgeschreven in het protocol. De NBA stelt deze opdrachtbrieven beschikbaar naar aanleiding van vragen uit de praktijk én gezien de omvang van de TVL-regeling.

Voor andere covid-19-gerelateerde subsidieregelingen heeft de NBA onder meer Standaard 4416N gepubliceerd, deze standaard is bedoeld als ‘paraplu-standaard’. Dit biedt het voordeel dat de voorbeeldbrieven die zijn gebaseerd op Standaard 4416N, nader zijn in te vullen en aan te passen naargelang de specifieke covid-19-gerelateerde subsidieregeling, een eventueel protocol, etc. daarom vraagt.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA werkt aan een update van de rapportages opgenomen in de word-documenten, waaronder die voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).
  • Ook zal de NBA een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven.

Meer informatie