LIO-ledengroepbestuur draagt drie nieuwe bestuursleden voor

Het LIO-ledengroepbestuur draagt drs. Esther Bosch RA CIA CRMA , drs. Barry Teekens RA en drs. Fred Go RA voor als nieuwe bestuursleden. Zij komen in de plaats van drs. Daco Daams RA AA CIA, drs. Ali Ahrouch RA en drs. Ing. Richard van Hienen RA die op basis van het rooster van aftreden tijdens de LIO-ledengroepvergadering van 18 november a.s. af zullen treden.

Ondanks dat de NBA-leden in december 2020 hebben ingestemd met de nieuwe governance structuur van de NBA, is de verwachting dat de ledengroepbesturen nog enige tijd zullen blijven functioneren. Ook ten behoeve van een gefaseerde overdracht van activiteiten naar faculties en communities.

Daarnaast blijft het ledengroepbestuur (totdat de nieuwe accountantswet is ingegaan) via een linking pin vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de NBA.