EFRAG zoekt werkgroepkandidaten voor beoordeling ontwerpstandaarden duurzaamheidsinformatie

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) zoekt kandidaten voor expert-werkgroepen die de Europese ontwerpstandaarden voor duurzaamheidsverslaggeving gaan becommentariëren.

De oproep is op 25 augustus jl. uitgegaan. Zoals bekend is EFRAG inmiddels aan de slag gegaan om de eerste set van Europese verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheidsinformatie te ontwerpen. Daartoe is een ‘Project Task Force on EU Sustainability Reporting Standards’ (PTF-ESRS) ingesteld. 

EFRAG wil nu externe expert-werkgroepen instellen die de PTF-ESRS van input voorzien en die de ontwerpstandaarden moeten gaan beoordelen. De werkgroepen zullen de ontwerpstandaarden zo rond half oktober  ontvangen. Belangstellenden kunnen zich tot 15 september a.s. bij het secretariaat van EFRAG melden.