Verslag bestuursvergadering 5 oktober 2021

Op dinsdag 5 oktober 2021 was de maandelijkse NBA-bestuursvergadering.

Tijdens de vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Vanuit het ACB
  • Toepasselijkheid tuchtrecht
  • Evaluatie strategiebijeenkomst bestuur
  • Voorbereiding ledenvergadering
  • Voortgang opstart faculties
  • Evaluatie presentiegeldvergoeding
  • (Her)benoemingen

Download