Van ‘beginnend beroepsbeoefenaar’ naar startbekwame accountant

Per 1 september 2021 is de term ‘beginnend beroepsbeoefenaar’ in de CEA-eindtermen vervangen door de term ‘startbekwame accountant’.

De accountantsopleiding leidt op tot een ‘startbekwame accountant’ die de (vak)bekwaamheid heeft om accountantswerkzaamheden te verrichten, maar nog niet is uitgeleerd. Dus die zich na het verwerven van de accountantstitel verder ontwikkelt tot ervaren beroepsbeoefenaar en zich desgewenst zal specialiseren.

De titel startbekwame accountant moet beter aansluiten bij de rol die binnen de kantoren wordt ingenomen. Op basis van de genoten theoretische opleiding en de praktijktoets die is afgelegd, vormt dit het startpunt van een carrière waar nog de nodige ervaring en rijping moet plaatsvinden om een ‘ervaren beroepsbeoefenaar’ te worden. Deze titel geeft des te meer aan dat de accountant zeker nog niet uitgeleerd is na het afronden van (praktijk)opleiding maar dat het grote werk dan pas gaat beginnen.