Protocol NOW 3 en 4 plus Addendum NOW 1 en 2 gepubliceerd

Het Ministerie heeft het Accountantsprotocol NOW 3 en 4 gepubliceerd. Voor beide perioden is een gezamenlijk protocol opgesteld. Tegelijk is het Addendum voor de Accountantsprotocollen NOW 1 en 2 gepubliceerd.

COPRO heeft zowel het Accountantsprotocol NOW 3 en 4 als het Addendum als uitvoerbaar aangemerkt.