Extra voorbeeldteksten in verband met NOW 1-regeling

In verband met de publicatie van de herziene standaard 3900N heeft de NBA extra voorbeeldteksten voor de NOW 1-regeling gepubliceerd. Het gaat om voorbeeldbrieven en een assurance-rapport tussen de accountant van de NOW-groep en de accountant van een werkgever (werkmaatschappij) binnen die groep, in het geval de individuele werkmaatschappij gebruikmaakt van de werkmaatschappijregeling.

  • Nieuwe voorbeeldbrief: verzoek accountant werkmaatschappij gericht aan de groepsaccountant voor bevestiging in het kader van paragraaf 64 van Standaard 3900N ten aanzien van de controle van de omzetdaling van de NOW-groep ihkv art. 6a en de naleving van de voorwaarden ihkv art 6a eerste lid onderdeel c aangaande de NOW 1-regeling;
  • Nieuwe voorbeeldbrief: bevestiging door de groepsaccountant in het kader van paragraaf 64 van Standaard 3900N ten aanzien van de controle van de omzetdaling van de NOW-groep ihkv art 6a en de naleving van de voorwaarden ihkv art 6a eerste lid onderdeel c aangaande de NOW 1-regeling;
  • Nieuw: Assurance-rapport van NOW-groepsaccountant bij omzetdaling van de NOW-groep in het kader van artikel 6a en de naleving van de voorwaarden van artikel 6a, eerste lid, onderdeel c, met bijlage.

Toekomstige aanpassingen

  • Bovenstaande aanvulling voert de NBA in een later stadium overeenkomstig door bij de voorbeeldteksten voor NOW 2, NOW 3 en NOW 4;
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).
  • De NBA gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven. Gezien de urgentie van andere werkzaamheden, zoals voor de diverse NOW-regelingen, kan dit geruime tijd duren.

Meer informatie