AFM-onderzoek naar RvC’s bij accountantsorganisaties

De raden van commissarissen (rvc’s) bij oob-accountantsorganisaties hebben zeker impact, maar de mate van invloed verschilt.

Een en ander blijkt uit verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de rvc’s van de zes kantoren met vergunning voor het mogen controleren van organisaties van openbaar belang (oob’s). Bij die organisaties is onafhankelijk intern toezicht via een rvc sinds 2018 verplicht.

De impact van de rvc’s is onder meer zichtbaar in de agendering van het bestuur van de accountantskantoren, de aansturing op kwaliteit, de verbetering van kwaliteitswaarborgen en de aandacht voor ontwikkeling en leiderschap van accountants.

De AFM-rapportage over het functioneren van de rvc’s is zowel gebaseerd op onderzoek naar de notulen en verslaggeving door de rvc’s, als op interviews met commissarissen, bestuurders en het internationale netwerk van de accountantsorganisaties.