NBA-Signaleringsraad zoekt nieuwe leden

De NBA-Signaleringsraad zoekt drie nieuwe leden. De raad rapporteert aan een breed publiek over uitkomsten en signalen uit het NBA-programma Kennis Delen. Voor een goede verdeling van de aandachtsgebieden zoeken we een MKB Accountant en een accountant die werkzaam is in de publieke sector. Daarnaast is een zetel vacant voor een niet-accountant.

De NBA-Signaleringsraad heeft sinds kort een breder mandaat: de raad kan onderzoek initiëren en daarmee functioneren als een denktank. Tevens brengt de raad een aantal keer per jaar een Publieke Managementletter (PML) uit. Hierin wordt de collectieve kennis van accountants ingezet om vroegtijdig risico’s te signaleren in maatschappelijke sectoren of relevante thema’s. 

Per 1 januari 2022 zijn twee zetels in de Signaleringsraad vacant:

  • accountant werkzaam in de publieke sector. Hiermee wordt bedoeld een overheidsaccountant of een accountant werkzaam bij een overheidsorganisatie.
  • niet-accountant, bij voorkeur (mede) werkzaam als lid/voorzitter van een raad van commissarissen of een raad van toezicht. Verwacht wordt een goede kennis van governance-gerelateerde thema’s.

 Per 1 maart is één zetel in de raad vacant:

  • MKB Accountant, werkzaam in de mkb-accountantspraktijk bij een mkb-kantoor. Verwacht wordt een goede kennis van mkb-gerelateerde thema’s.