Inhaaltermijn verplicht onderwerp Continuïteit

Het bestuur geeft leden die nog geen invulling hebben kunnen geven aan het verplichte onderwerp Continuïteit t/m 31 maart 2022 de tijd om deze verplichting in te halen. 

Het bestuur heeft in het kader van de PE-verplichting het onderwerp Continuïteit als verplicht onderwerp 2021 vastgesteld voor alle accountants met uitzondering van de overheidsaccountants. Controlerend accountants volgen een verplichte cursus van 4 uur.  De andere leden geven invulling aan het verplichte onderwerp door een thema uit te werken dat gerelateerd is aan het onderwerp Continuïteit. Meer informatie over het verplichte PE-onderwerp en voor de verschillende doelgroepen is te vinden op de NBA-site.

Gebleken is dat nog niet alle accountants invulling hebben kunnen geven aan het verplichte onderwerp Continuïteit en een invulling daarvan in de komende maand bemoeilijkt kan worden door de huidige coronamaatregelen.

Het bestuur verstrekt daarom leden die tot de doelgroep behoren een inhaaltermijn t/m 31 maart 2022 om alsnog invulling te geven aan het verplichte onderwerp Continuïteit. In het geval dat u in 2022 invulling geeft aan het verplichte PE-onderwerp verantwoordt u dit in uw PE-portfolio 2022.

Op de NBA-site vindt u een overzicht van de geaccrediteerde cursusaanbieders voor de Cursus Continuïteit, alsmede themasuggesties voor de andere ledengroepen.