Indientermijn subsidie evenementen Covid-19

Recent heeft de NBA-werkgroep Controleprotocollen (COPRO) het controleprotocol dat onderdeel uitmaakt van de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 als niet uitvoerbaar aangemerkt. COPRO heeft in dit kader veel vragen ontvangen over de uiterste indiendatum voor de controleverklaring.

Informatie hierover is te vinden op de website van de RVO. Door een recente wijziging van de regeling is de uiterste datum voor de aanvraag tot subsidievaststelling verlengd tot uiterlijk 8 februari 2022. De bijbehorende controleverklaring moet binnen zes weken na deze aanvraag bij RVO worden aangeleverd (artikel 13 lid 1 juncto artikel 10 lid 4 van de regeling).

Voor evenementen die nog geannuleerd worden vanwege een nieuw evenementenverbod geldt een indieningstermijn van dertien weken na afkondiging van het verbod (met zes weken voor de controleverklaring). In dat geval kan de indieningstermijn zelfs na 8 februari komen te liggen.

Zoals bekend zal zijn is een controleverklaring alleen noodzakelijk voor aanvragen tot subsidievaststelling voor € 125.000 of meer en hoeft de aanvraag tot subsidieverlening niet voorzien te worden van een controleverklaring. Het gewijzigde controleprotocol komt medio december beschikbaar.