Extra voorbeeldteksten in verband met NOW 2-regeling

De NBA heeft vandaag extra voorbeeldteksten voor de NOW 2-regeling gepubliceerd.

Naar analogie van de extra voorbeeldteksten voor de NOW 1-regeling komen bovenstaande teksten nu ook beschikbaar voor de NOW 2-regeling.

Het gaat om voorbeeldbrieven en een assurance-rapportage tussen de accountant van de NOW-groep en de accountant van een werkgever (werkmaatschappij) binnen die groep, in het geval de individuele werkmaatschappij gebruikmaakt van de werkmaatschappijregeling.

  • Voorbeeldbrief 1: verzoek accountant werkmaatschappij gericht aan de groepsaccountant voor bevestiging in het kader van paragraaf 64 van Standaard 3900N aangaande de NOW 2-regeling;
  • Voorbeeldbrief 2: bevestiging door de groepsaccountant in het kader van paragraaf 64 van Standaard 3900N aangaande de NOW 2-regeling;
  • Assurance-rapport van NOW-groepsaccountant bij omzetdaling van de NOW-groep in het kader van artikel 7 en de naleving van de voorwaarden van artikel 17, met bijlage.

Verder zijn in de voorbeeldteksten voor de NOW 3-/NOW 4-regeling verwijzingen naar NOW 3-/NOW 4-bepalingen verbeterd, onder meer in de bevestigingsbrieven bij Standaard 3900N en 4415N.

Toekomstige aanpassingen

  • Van de verklaringengenerator komt binnenkort een update met een gewijzigde formulering van de passage over ‘andere informatie’, in voorkomend geval, naast het controleobject. In de gewijzigde formulering is de opsomming waaruit deze ‘andere informatie’ kan bestaan niet langer opgenomen.
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).
  • Het haalbaarheidsonderzoek naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven in de NBA-voorbeeldteksten, sectie I, hoofdstuk 1 (Nederlands en Engels) is tijdelijk stopgezet, gezien andere prioriteiten.

 

Meer informatie