COPRO: protocol subsidie evenementen niet-uitvoerbaar, vervangend protocol in de maak

De NBA-werkgroep Controleprotocollen (COPRO) heeft het controleprotocol beoordeeld dat als Bijlage 1 onderdeel uitmaakt van de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19. Wegens onduidelijkheid over normenkader, definities en werkzaamheden van de accountant heeft COPRO dit protocol als niet-uitvoerbaar aangemerkt.

Naar aanleiding van dit tussenoordeel is het ministerie van EZK samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de slag gegaan met het schrijven van een nieuw, vervangend protocol. Op dit moment lopen hierover nog inhoudelijke discussies met COPRO. Daarom is nog niet bekend wanneer het vervangende protocol wordt gepubliceerd.