Consultatie Wijzigingen Standaarden door gewijzigde IESBA Code

De NBA consulteert Wijzigingen Standaarden door gewijzigde IESBA Code 

De IAASB heeft in 2020 Conforming Amendments to the IAASB International Standards as a Result of the Revised IESBA Code uitgebracht. Hoewel in Nederland de IESBA Code is geïmplementeerd via de VGBA en de ViO, hebben de tekstuele wijzigingen deels ook invloed op de Standaarden in de NV COS.

Daarom zijn de tekstuele wijzigingen -voor zover relevant- vertaald in bijgevoegd document Vertaling wijzigingen Standaarden door gewijzigde IESBA Code.

Reageren

Uw reactie zien wij graag uiterlijk vrijdag 17 december 2021 tegemoet. Dit kan zowel in algemene zin als door specifieke opmerkingen te maken bij de gewijzigde tekstvoorstellen.

U kunt uw reactie mailen naar consultaties@nba.nl.

Voor de verwerking vragen wij u een kopie van de reactie in Word mee te sturen. Alle reacties worden openbaar gemaakt, tenzij u bij de indiening expliciet aangeeft dat u hier geen prijs op stelt.

Op basis van de reacties stelt het NBA-bestuur de definitieve Standaarden in de NV COS vast.