Slotwoord dilemma: Happy Financial Marjan Heemskerk over ‘Niet geschoten, altijd mis?’

Een dilemma waar veel accountants in de huidige tijd waarschijnlijk tegenaan lopen of in de nabije toekomst tegenaan lopen: het aanvragen van steunmaatregelen voor een ondernemer waarvan u weet dat hij het eigenlijk niet nodig heeft.

Niet geschoten, altijd mis?

U bent eigenaar van een mkb-kantoor. Een goede klant (een zeer vermogende DGA) vraagt om een noodmaatregel aan te vragen. Hij valt keurig binnen de normen van de regeling en zal dus formeel in aanmerking komen voor deze regeling. Maar als er naar de doelstelling van de regeling wordt gekeken, dan heeft de wetgever hiermee niet beoogd om ondernemers als deze klant te gaan ondersteunen met de betreffende noodmaatregel.

De klant heeft het afgelopen jaar uitbundig gebruik gemaakt van de mogelijkheid dividend aan zichzelf uit te keren, waardoor er nu weinig liquiditeit in het bedrijf zit. En bij de belastingaangiften wil hij altijd de grenzen opzoeken, waarbij hij overigens altijd toegeeft aan de grenzen die door u hieraan gesteld worden.

Wat doet u voor de aanvraag van deze noodmaatregel voor deze klant?

  1. U verzorgt de aanvraag, hij komt er gewoon voor in aanmerking
  2. U verzorgt de aanvraag, maar voert wel een goed gesprek met hem en doet hierin ook een moreel appél
  3. U zegt dat zijn verzoek u een beetje tegenvalt en dat hij het zelf mag regelen
  4. Iets anders, namelijk...
     

Deze opties zijn ook voorgelegd aan de gasten. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus, ga ik niet langs bij de gasten, maar heb ik een videocall georganiseerd. In deze video zijn te zien: Bachelor student accountancy op Nyenrode Business Universiteit en assistent accountant bij KroeseWevers Iris Bakker, Docent auditing beginselen op Nyenrode Business Universiteit en controleleider bij Lansigt, Mathijs Remijn en vierdejaars voltijd student accountancy op Fontys Hogescholen, Jack Meerten.

Eensgezind

De uitkomsten in de NBA DilemmApp laten geen heel verdeeld beeld zien van de stemmers. Een grote meerderheid, 72% van de deelnemers, kiest namelijk voor de tweede optie. In veel gevallen wordt de aanvraag voor de steunmaatregel gedaan, maar wordt wel een goed gesprek met de ondernemer gevoerd.

Optie 2 sluit wat Mathijs ook het beste aan bij wat hij zou kiezen in de praktijk. Dit sluit dan ook aan bij hoe hij is als accountant: enerzijds de regels volgen, maar ook zeker ethiek is belangrijk. Het opzoeken van de grenzen bij de eerdere belastingaangiften, maar ook bij deze NOW aanvraag, is ook een beetje ‘ondernemers-eigen’. Een goed gesprek met de klant aangaan, ziet hij niet alleen als een uitdaging, maar ook juist een mogelijkheid om een betere band met de klant op te bouwen. Uiteindelijk besluit hij wel dat indien het binnen de grenzen van de wet past, om deze aanvraag voor de klant in te dienen.

Jack zou ook eerst het gesprek met de klant aangaan en nagaan hoe de klant hierin staat. Hij concludeert ook, net als Mathijs, dat als het binnen de regels past, hij de steunaanvraag voor de klant zou voorbereiden.

Iris geeft aan dat dit per situatie verschillend is. Kijk eerst wat mogelijk is en communiceer dit duidelijk met de klant. Daarnaast wil ze de klant wel waarschuwen. Als achteraf blijkt dat hij niet in aanmerking komt voor de steunmaatregel, zal hij het ontvangen geld moeten terugbetalen.

Een klein percentage van de deelnemers, 14%, kiest voor de eerste optie waarbij de aanvraag verzorgd wordt. De ondernemer komt er immers gewoon voor in aanmerking. In een van de reacties in de NBA DilemmApp wordt daarbij ook aangehaald dat we niet roomser dan de Paus moeten willen zijn.

Een kleine groep, 10%, laat de ondernemer de aanvraag zelf regelen en wil hieraan niet meewerken (optie 3).

Relevant dilemma

Ik denk dat dit momenteel een heel relevant dilemma is, waar veel accountants tegenaan lopen. Iedere situatie is daarin uniek en zou de accountant separaat moeten beoordelen. De regelgever heeft ook een inschatting gemaakt van ondernemers die ten onrechte gebruik gaan maken van de steunmaatregelen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat u een goed gesprek met de klant zou willen voeren. Benadruk daarbij ook het soort klanten dat echt afhankelijk is van deze steun en in wat voor situatie zij zitten.

NBA DilemmApp

De nieuwe NBA DilemmApp download u gratis (de verificatie code is Accountant). Loopt u zelf tegen een dilemma aan en ben je benieuwd hoe andere leden hierover denken? U kunt uw dilemma insturen via de app of mail uw dilemma onder vermelding van DilemmApp naar Danie Duzant via: d.duzant@nba.nl.