Eed van de week: Martijn Strik

Vrijdag 16 april legde Martijn Strik de beroepseed af. “De eed benadrukt nogmaals de verantwoordelijkheden die je als accountant hebt.” Martijn werkt als freelancer in de controlepraktijk bij BDO. In de Eed van de week stelt hij zich voor.

martijn-strik-eed-van-de-week-nieuws-624x375.jpg

Hoe heb je besloten accountant te worden? Was er een doorslaggevend moment?

“Ik moet bekennen dat ik het advies van de beroepskeuzeadviseur destijds blindelings heb opgevolgd. Uit de test bleek dat ik het beste accountant kon worden. Ik vond de opleiding ontzettend interessant, maar pas tijdens mijn meewerkstage bij PwC kreeg ik de bevestiging dat ik accountant wilde worden.”

Hoe is het voor jou om de beroepseed af te leggen?

“Heel bijzonder. De eed benadrukt nogmaals de verantwoordelijkheden die je als accountant hebt, namelijk het algemeen belang dienen. Een eervol beroep.”

Waar werk je en wat is je functie daar?

“Sinds februari werk ik met veel plezier als freelancer in de controlepraktijk bij BDO in de functie van jr. manager. Hiervoor werkte ik ruim zeven jaar met veel plezier bij PwC.”

Wat is je leeftijd?

“Ik ben 33 jaar oud.”

Heb je een specialisatie of zijn er thema’s waar je je bijzonder in interesseert?

“Afgelopen jaar richtte ik mij met name op innovatie. Ik werkte mee aan de ontwikkeling van verschillende tools die het mogelijk maken om met meer zekerheid en meer efficiëntie de controlewerkzaamheden uit te voeren.

Innovatie vind ik veruit het belangrijkste thema binnen ons vakgebied. Ik ben er van overtuigd dat in de toekomst verdere automatisering zal bijdragen aan verlaging van de werkdruk en verkleining van de verwachtingskloof.”

Wat zie je jezelf over tien jaar doen?

“Op dit moment heb ik het nog ontzettend naar mijn zin in de controlepraktijk. Daarnaast wil ik graag op korte termijn het onderwijs in. Voor de langere termijn is het plan om mijn adviesbureau uit te breiden. Hierbij willen we organisaties ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van financiën, AO/IB en bedrijfsvoering.”