Update NBA-verklaringengenerator en HRA deel 3

Op vrijdag 12 maart heeft de NBA een update van HRA deel 3 (Nederlands en Engels) gepubliceerd.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Rapportages bij woningcorporaties geactualiseerd

De rapportages 10.7a, -b en -c bij woningcorporaties zijn geactualiseerd voor verslagperiode 2020 in het word-document Nederlandstalige voorbeeldteksten HRA deel 3 hoofdstukken 2, 3 en specifieke sectoren, juridische transacties – versie 12 maart 2021.

De controleverklaring bij een jaarrekening van een woningcorporatie heeft een niet-oob- en een oob-versie, respectievelijk 10.7a1 en 10.7a2. Vanaf verslagperiode 2020 zijn sommige woningcorporaties een oob.

Bij de oob-versie van controleverklaring 10.7a2 staat een instructie hoe een gebruiker op basis van de beschikbare mogelijkheden in de NBA-verklaringengenerator een XBRL-instance kan maken van de oob-controleverklaring voor een woningcorporatie.

Passage over anticumulatie WNT

De verwijzing naar de juiste wettelijke bepalingen in de passage over anticumulatie WNT staat nu ook in andere publieke-sectorrapportages 10.2a t/m 10.7a (Nederlands), net zoals in de onderwijscontroleverklaring 1.10.5, HRA deel 3, sectie II.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt voor de volgende verbeteringen van redactionele aard.

Oob-passage over kernpunten

In verband met XBRL-technische architectuurvereisten is een paragraafkop per kernpunt nodig. De uitleg over kernpunten is hierop aangepast.

Onderwijscontroleverklaring

De titel van voorbeeldrapportage 1.10.5 (Nederlands) is verbeterd, zodat duidelijk is dat het gaat om een andere dan een conceptversie.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

  • Rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie updaten.

Meer informatie