Standaardbankverklaringen belangrijk controlemiddel

De NBA wil benadrukken dat de Standaardbankverklaringen (SBV-en) belangrijke controlemiddelen zijn en nog steeds veel gebruikt worden in het proces van het controleren van jaarrekeningen.

Het is belangrijk, omdat de accountant rechtstreeks informatie krijgt van derden over informatie bij de gecontroleerde (zie ook Controlestandaard 505 Externe bevestigingen).

De NBA krijgt regelmatig vragen en/of opmerkingen over het gebruik, de (controle)waarde en de toepassingsmogelijkheden van SBV-en. Er wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat banken de SBV-en niet (helemaal) volgens de geldende regels invullen, onderdelen niet of niet goed invullen of niet ondertekenen.

Belangrijk is dat de accountant de desbetreffende bank en opdrachtgever goed instrueren over de procedures met betrekking tot het invullen en terugsturen van SBV-en. Ook zal de opdrachtgever er bij zijn bank op moeten aandringen dat de bank daar volledige medewerking aan geeft. Niet goed ingevulde of niet ondertekende SBV-en dienen dan ook te worden teruggestuurd.  

Meer informatie