NBA: Wees klaar voor herstart na corona

De NBA publiceert vandaag een open brief. Daarin roept zij overheid en ondernemers op zich te richten op de herstart na corona. In vijf aanbevelingen wordt onder meer gepleit voor een verruiming van de terugbetaling van overheidsschulden naar vijf jaar en herstartleningen aan levensvatbare bedrijven. Ondernemers wordt geadviseerd om op basis van een herstartplan zo spoedig mogelijk de knoop door te hakken: heropenen, saneren of stoppen.

De steunmaatregelen van de regering (bijvoorbeeld NOW, TOZO of TVL) helpen de mkb-ondernemers op de korte termijn, net als het betalingsuitstel voor loonheffing en belastingen, de betaalpauzes bij de banken en eventuele afspraken met verhuurders en leveranciers. Het verlies aan inkomsten leidt desondanks bij zwaar getroffen ondernemingen tot liquiditeitsproblemen.

De NBA vreest dan ook dat voor die ondernemers grote problemen ontstaan als de steunmaatregelen van de overheid aflopen en de aflossingsverplichtingen ingaan. Dat kan betaling van uitgestelde verplichtingen betreffen zoals de belastingafdracht, maar bijvoorbeeld ook eventuele terugbetaling van te veel uitgekeerde bedragen aan NOW.

Accountants staan die ondernemers meestal al jaren met financiële raad en daad terzijde. Ook in de huidige situatie kunnen en willen accountants een bijdrage leveren. De NBA roept daarom al haar leden op om daarbij de levensvatbaarheid van de onderneming na corona, tot gespreksonderwerp te maken. Er moeten oplossingen gevonden worden voor acute- én de te verwachte financiële problemen. Een moeilijk maar noodzakelijk gesprek over onderwerpen als liquiditeit, financiering, andere buffers, huurkorting of -uitstel, alternatieve bedrijfsvoering, optimalisatie werkkapitaal.

Veel ondernemers in het mkb verkeren in zwaar weer. Wij zien hen met partner en vrienden alle zeilen bijzetten om de eigen onderneming voort te kunnen zetten. De focus ligt op de korte termijn, dat is al moeilijk genoeg. Toch roept de NBA hen op om nu, samen met hun accountant, zich voor te bereiden en actie te nemen. Zelf vragen wij het kabinet om met een ruimer betalingsregime en een speciaal krediet, de herstart van levensvatbare bedrijven te faciliteren. 

Onze open brief bevat vijf aanbevelingen ten behoeve van mkb-bedrijven in zwaar weer:

  1. Kabinet: faciliteer herstart levensvatbare bedrijven;
  2. Ondernemers: verkrijg financieel overzicht en maak een herstartplan;
  3. Ondernemers: neem tijdig maatregelen om erger te voorkomen;
  4. Ondernemers: saneer schulden en/of stop op tijd;
  5. Accountants: ga in gesprek.