Denk aan uw PE-registratie: U heeft nog t/m 31 maart 2021

PE-activiteiten 2020 zijn nog tot uiterlijk 31 maart 2021 te registreren op MijnNBA.nl. Doe dit tijdig om te voorkomen dat u onverhoopt niet aan uw PE-verplichting voldoet.

Verzoek tot ontheffing van de PE-verplichting 2020 op basis van een Verklaring verrichte activiteiten 2020

Een accountant in business die nog maar zeer beperkt werkzaam is, kan ontheffing aanvragen van de PE-verplichting 2020 indien hij minder dan 200 uur actief zijn geweest, dan wel bij het verrichten van zijn werkzaamheden, al dan niet bezoldigd, minder dan 200 uren de specifieke deskundigheid waarover een accountant gewoonlijk beschikt aanwendt dan wel kan aanwenden.

Om voor deze ontheffing in aanmerking te komen, moet u uiterlijk 31 maart 2021 een Verklaring verrichte activiteiten 2020 indienen bij het NBA-bestuur. U kunt deze verklaring vinden via het Formulier voor ontheffingsverzoeken, optie 4.

Ontheffing op basis van bijzondere omstandigheden

Mocht u door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn geweest aan de PE-verplichting voor 2020 te voldoen, dan kunt u een verzoek tot ontheffing van (een deel van) de PE-verplichting bij het NBA-bestuur indienen via het Formulier voor ontheffingsverzoeken, optie 3.

De opties 1 en 2 bij het Formulier voor ontheffingsverzoeken gebruikt u indien u een ontheffing wilt aanvragen voor:

  • het volgen van cursussen bij de door de NBA erkende PE-instellingen (optie 1)
  • het volgen van een cursus/training over een verplicht PE-onderwerp (optie 2)

Online registratie door werkgever

Werkt uw werkgever de PE-registratie van zijn medewerkers periodiek in het systeem bij? Dan hoeft u zelf niets in het online-PE-registratiesysteem te registreren. Wij attenderen u nadrukkelijk erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw PE-registratie, ook als uw werkgever hiervoor zorgdraagt.[FvG1]  Wij adviseren u dan ook uw PE-registratie te controleren zodra uw werkgever deze voor u heeft bijgewerkt.

PE-verplichting 2021

In het kader van de PE-verplichting 2021 wordt u geacht om in het eerste kwartaal dus ook uiterlijk op 31 maart 2021 uw Plan van Aanpak op te stellen waarin u aan de hand van uw werkzaamheden uw leerdoelen en voorgenomen leeractiviteiten bepaalt. Zie voor meer informatie over de PE-verplichting nieuwe stijl nba.nl/pe.