Curriculum verplichte cursus ‘Continuïteit’ vastgesteld

Het NBA-bestuur heeft het curriculum voor de verplichte cursus ‘Continuïteit’ vastgesteld. Deze cursus is door het bestuur als verplicht PE-onderwerp aangemerkt voor openbaar accountants in de controlepraktijk en een deel van de interne accountants.

Cursusaanbieders worden uitgenodigd de verplichte cursus conform het curriculum te ontwikkelen en ter accreditatie aan de NBA voor te leggen.

De verwachting is dat de eerste geaccrediteerde cursussen ‘Continuïteit’ vanaf eind Q2 beschikbaar zijn. Een overzicht van geaccrediteerde instellingen zal door NBA op de website geplaatst worden.

Voor openbaar accountants in de samenstel- en adviespraktijk, accountants in business en de overige intern accountants geldt in 2021 dat zij verplicht het onderwerp ‘Continuïteit als leerdoel (minimaal 4 uur) opnemen in het PE-portfolio, de wijze waarop is vormvrij (bijv. cursus, intervisie, learning on the job).

Ga voor meer informatie over (het curriculum van) de verplichte cursus ‘Continuïteit’ en/of op welke wijze u invulling kan geven aan het verplichte thema naar Verplicht PE-onderwerp 2021 Continuiteit.