COPRO oordeel NOW 2

De NBA (Werkgroep COPRO) heeft het Accountantsprotocol NOW 2 beoordeeld. Het protocol wordt als technisch uitvoerbaar aangemerkt, uitgezonderd twee aspecten. 

Daarnaast deelt de NBA haar zorgen over de economische rationaliteit, de doelmatigheid van de uitvoering van het protocol op twee specifieke punten.