Consultatie herziene Standaard 315

De NBA consulteert de vertaling van herziene Standaard 315 Risico’s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten.

Er heeft een grondige aanpassing van ISA 315 van de IAASB plaatsgevonden. De NBA heeft deze gewijzigde Standaard en de wijzigingen in andere Standaarden vertaald en legt deze voor ter consultatie.

Ingangsdatum

De herziene Standaard zal gaan gelden voor boekjaren beginnend op of na 15 december 2021 (dit is in feite boekjaar 2022). Eerdere toepassing is toegestaan.

Reageren en meer informatie

In het consultatiedocument vindt u meer informatie en is aangegeven hoe en wanneer u kunt reageren.