Consultatie herziene NBA-handreiking 1143

De NBA consulteert de herziene NBA-handreiking 1143 Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij (her)verzekeraars.

Wijzigingen

Handreiking 1143 Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij (her)verzekeraars is geactualiseerd vanwege het gaan uitvoeren van de werkzaamheden uit Standaard 720 van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) bij de controle van de toezichtstaten (QRT’s) door de externe accountant ten behoeve van DNB.

Het betreft geen herziening van de gehele handreiking maar de wijzigingen in de handreiking betreffen met name:

  • paragraaf 4.3.2.1 vanwege het gaan uitvoeren van Standaard 720 werkzaamheden;
  • de tekst in de handreiking is genderneutraal gemaakt, daar waar het een verwijzing naar de accountant betreft.

Reacties

U kunt reageren tot 2 april 2021. Reacties kunt u zenden naar: consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. Daarom vragen wij om bij indiening van uw reactie aan te geven of wij uw reactie wel of niet mogen publiceren op de website van de NBA.

Voor de interne verwerking ontvangen wij graag ook een Word-versie van uw reactie.