Consultatie herziene NBA-handreiking 1134

De NBA consulteert de herziene NBA-handreiking 1134 Samenwerking voorgaande en opvolgende accountant.

Wijzigingen

Handreiking 1134 Samenwerking voorgaande en opvolgende accountant is geactualiseerd vanwege verwijzingen naar de VGBA die eind 2019 is aangepast inzake collegiaal overleg. De handreiking richt zich op de verschillende soorten opdrachten waarbij samenwerking tussen de voorgaande en opvolgende accountant gewenst is.

De wijzigingen in de handreiking betreffen met name:

  • technische wijzigingen zoals aanpassen van verwijzingen en update van regelgeving;
  • het doel is verbreed naar verschillende soorten opdrachten;
  • de passage over ‘hold harmless letters’ is geschrapt. Dit lijkt niet binnen een NBA-handreiking te passen, mede gezien de passage in de recente Kamerbrief van de Minister van Financiën over een laagdrempelige voorziening inzake melding gebrekkige controles naar aanleiding van het CTA rapport;
  • de tekst in de handreiking is genderneutraal gemaakt, daar waar het een verwijzing naar de accountant betreft.

Reacties

U kunt reageren tot 16 april 2021. Reacties kunt u zenden naar: consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. Daarom vragen wij om bij indiening van uw reactie aan te geven of wij uw reactie wel of niet mogen publiceren op de website van de NBA: www.nba.nl/wet-en-regelgeving/projecten/projecten-en-consultaties/.

Voor de interne verwerking ontvangen wij graag ook een Word-versie van uw reactie.