Consultatie herziene NBA-handreiking 1116

De NBA consulteert de herziene NBA-handreiking 1116 Kader voor accountants bij de controle van de door pensioenfondsen in aanmerking genomen levensverwachting in verband met het beschikbaar komen van nieuwe relevante informatie.

Wijzigingen

Handreiking 1116 Kader voor accountants bij de controle van de door pensioenfondsen in aanmerking genomen levensverwachting in verband met het beschikbaar komen van nieuwe relevante informatie is geactualiseerd vanwege de nieuwe prognosetafel AG 2020. Deze handreiking gaat in op de controle van door pensioenfondsen gehanteerde prognosetafels die zij gebruiken bij de schatting van de voorziening voor pensioenverplichtingen. De vorige prognosetafel dateert van september 2018. Het AG heeft als beleid dat elke twee jaar een nieuwe prognosetafel gepubliceerd wordt.

Het AG 2020 prognosemodel is ten opzichte van 2018 iets aangepast. In de afgelopen twee jaar zijn opnieuw analyses uitgevoerd en deze analyses hebben geleid tot enkele aanpassingen in het model. Hierdoor is een robuuster model ontstaan en dit model vormt de basis voor AG2020. Conclusie is dat het prognosemodel robuust en stabiel is door het betrekken van meerdere jaren en meer (Europese) data in het model.

De wijzigingen in de handreiking betreffen met name:

  • de toepassing van de nieuwe Prognosetafel AG 2020;
  • een actualisatie van de Q&A in de bijlage van de handreiking;
  • de tekst in de handreiking is genderneutraal gemaakt, daar waar het een verwijzing naar de accountant betreft.

Reacties

U kunt reageren tot 5 april 2021. Reacties kunt u zenden naar: consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. Daarom vragen wij om bij indiening van uw reactie aan te geven of wij uw reactie wel of niet mogen publiceren op de website van de NBA: www.nba.nl/wet-en-regelgeving/projecten/projecten-en-consultaties/.

Voor de interne verwerking ontvangen wij graag ook een Word-versie van uw reactie.