Commissie MKB ontwikkelt digitale agenda voor mkb-accountants

De Commissie MKB gaat dit jaar een digitale tool (COMPact) voor mkb-accountants ontwikkelen. Dit staat in het Activiteitenplan 2021 van de Commissie MKB. Daarnaast breidt de Commissie MKB haar werkzaamheden uit tot het assurance-deel van de gemengde praktijk.

COMPact

COMPact staat voor COMPliance en hierop ACTeren. De MKB-commissie wil de mkb-accountants ondersteunen met de ontwikkeling van een digitaal hulpmiddel waarbij mkb-accountants via pushberichten worden geactiveerd om tijdig en goed geïnformeerd te acteren op geldende/naderende wet- en regelgeving. Naast een herinnering ‘op het juiste moment’ biedt de tool doorklikmogelijkheden naar wet- en regelgeving en beschikbare brochures en hulpmiddelen van de NBA.

Op deze wijze wordt de accountant praktisch ondersteund in zijn beroepspraktijk. De juiste, tijdige en volledige toepassing van de regelgeving vormt een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van de dienstverlening van de mkb-accountant.

Het project stond voor 2020 op de agenda, maar is door de activiteiten voor mkb-accountants rondom de uitvoering van de coronamaatregelen doorgeschoven naar 2021.

Assurance-segment

De focus van de activiteiten van de Commissie MKB blijft liggen op kantoren waar niet meer dan vijf accountants werkzaam zijn. Wel verbreedt de commissie de scope van activiteiten. Waar tot nu toe het accent lag op de samenstelwerkzaamheden, ontwikkelt de Commissie MKB vanaf dit jaar ook activiteiten voor assurance-werkzaamheden. Dit om mkb-accountants te ondersteunen die werkzaam zijn in het assurance-deel van de gemengde praktijk. Om dit mogelijk te maken is de Commissie MKB uitgebreid met een nieuw commissielid.

Bij de uitvoering van de activiteiten wil de commissie waar mogelijk gebruik maken van de kennis en ervaring van de mkb-accountants.