Update NBA-voorbeeldteksten: assurance-rapport bij icbe-fusie

Op 9 juni 2021 heeft de NBA een update van NBA-voorbeeldteksten (Nederlands en Engels) gepubliceerd.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Nieuw: Assurance-rapport bij icbe-fusie
Een verslag van de accountant in de vorm van een assurance-rapport is verplicht op grond van het wettelijke kader voor een icbe-fusie. Laatstgenoemd kader wijkt af van dat voor een fusie in het algemeen. Om die reden is het nieuwe assurance-rapport met nummer 13.18 nodig, in aanvulling op de rapportages in hoofdstuk 18 voor fusie in het algemeen.

Toekomstige aanpassingen
De komende tijd werkt de NBA aan updates van:

  • Een bevestigingsbrief voor Standaard 4416N;
  • Rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie.

Ook zal de NBA een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven in de NBA-voorbeeldteksten, sectie I, hoofdstuk 1.

Meer informatie