Slotwoord dilemma: Happy Financial Marjan Heemskerk over 'Tel uit je winst'

Hoe ver moet u gaan als accountant? Waar houdt uw verantwoordelijkheid op wanneer het gaat om een winstverdeling bij een vof? Kunt u beide firmanten nog recht in de ogen aankijken nu u weet wat er is gebeurd? Het dilemma waar deze accountant voor staat, ongelijke verdeling tussen broer en zus in een vof, staat centraal in dit dilemma van de NBA DilemmApp.

U bent werkzaam bij een accountantskantoor. Klanten, een broer en zus met een online marketingbureau (VOF), draaien redelijk. De zus neemt veel privé op, de broer organiseert de administratie. Op een bepaald moment wordt besproken dat er een groot verschil is in de verhoudingen door de privé-opnamen van de zus. De broer stelt voor aan zijn zus dat hij de vakantiewoning van zijn zus koopt waardoor de verhoudingen weer rechtgetrokken worden.

Iedereen tevreden

Enkele maanden later constateert u dat de broer de vakantiewoning heeft doorverkocht met een enorme winst. Hij geeft toe dat hij zijn zus daar niet in gekend heeft maar dat hoeft ook niet want het was nu toch zijn eigendom geworden.

Wat doet u?

  1. U bemoeit zich hier verder niet mee;
  2. U vertelt de klant dat hij zijn zus moet inlichten anders gaat u het doen;
  3. U belt de benadeelde zus direct op;
  4. Anders, namelijk….

Deze opties zijn ook voorgelegd aan de gasten. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus, gaat Marjan Heemskerk niet langs bij de gasten, maar heb organiseert zij een videocall. In deze video zijn te zien: Bachelor student accountancy op Nyenrode Business Universiteit en assistent accountant bij KroeseWevers Iris Bakker, Docent auditing beginselen op Nyenrode Business Universiteit en controleleider bij Lansigt, Mathijs Remijn en vierdejaars voltijd student accountancy op Fontys Hogescholen, Jack Meerten.

Familie dilemma

Het is een lastig familie dilemma waarin u terecht komt. Dit blijkt ook uit de spreiding van de antwoorden in de NBA DilemmApp. 31% van de stemmers bemoeit zich er niet mee. Dit is een optie die Jack in eerste instantie ook zou kiezen. ‘Maar het gesprek aangaan met de broer over deze gang van zaken is ook belangrijk,’ benadrukt de student.  Iris zou zich ook niet willen wagen aan deze familie discussie. Ze zou daarom ook gaan voor de eerste optie.

Mathijs benadrukt dat het geen zwart-wit casus is. De eerste drie opties zijn dit echter wel. Hij zou daarom wel het gesprek aangaan. Maar ook aandacht hebben voor hetgeen zich verder afspeelt binnen dit familie dilemma. In dit gesprek zou hij boven tafel willen halen waarom dit zo is gelopen en hoe de verhoudingen tussen beide nu liggen. Als accountant van zowel de broer en zus wil je niet de schijn tegen hebben dat je een van beide gaat ‘voortrekken’.

Het gesprek aangaan

Het gesprek aangaan met in eerste instantie de broer is tevens een veelgemaakte keuze. Ook Mathijs en Jack zouden hierbij het gesprek aangaan met de broer. Maar: ‘de broer dwingen zou ik niet doen.’ Dit in tegenstelling tot 54% van de stemmen in de NBA DilemmApp. Zij kozen voor optie 2, waarbij ze bij de broer aangeven dat hij zijn zus moet inlichten, omdat jij het anders zult doen.

In de NBA DilemmApp was ook veel aandacht voor de juiste (fiscale) verwerkingswijze van de verkoop van de vakantiewoning. Veel reacties gingen voornamelijk in op het hanteren van de juiste waarderingsmethodiek en minder op het morele dilemma waar je als accountant tegenaan loopt.

Trusted advisor van beide partijen

Marjan denkt dat de relatie tussen broer en zus in deze de belangrijkste is. De juiste (fiscale) verwerkingswijze is zeker belangrijk, maar met alleen de regeltjes volgen komt u er niet in een dergelijk familie dilemma. U bent aan de ene kant geen bemiddelaar, maar wel een trusted advisor van beide. Een klant verwacht dit ook van u en bent u accountant van beide partijen in de vof.

In deze situatie zou Marjan allereerst het gesprek aangaan met de broer. Laat hem uitleggen hoe een en ander is gelopen. Geef wel duidelijk aan bij de broer voor welk dilemma hij u nu heeft geplaatst. Uiteindelijk bent u namelijk wel accountant van de vof en moet u zich prettig voelen bij deze samenwerking.

Niet direct naar de zus gaan

Opvallend is ook dat 0% van de stemmen gaat naar optie 3, waarbij direct de benadeelde zus wordt ingelicht. Dit sluit aan bij een groot deel van de stemmers voor de vierde optie. Deelnemers lieten een reactie achter en gaven voornamelijk aan dat ze het gesprek aangaan met de broer en ook de juiste fiscale verwerkingswijze belangrijk vinden.

NBA DilemmApp

De nieuwe NBA DilemmApp download u gratis (de verificatie code is Accountant). Loopt u zelf tegen een dilemma aan en ben je benieuwd hoe andere leden hierover denken? U kunt uw dilemma insturen via de app of mail uw dilemma onder vermelding van DilemmApp naar Danie Duzant via: d.duzant@nba.nl.