PE-registratie 2020: U heeft nog t/m 30 juni 2021

Is over 2020 nog de PE-verplichting oude stijl op u van toepassing? Registreer dan uiterlijk op 30 juni 2021 de door u in 2020 verrichte PE-activiteiten via het tabblad permanente educatie op MijnNBA.nl. Heeft u onverhoopt niet voldoende PE-activiteiten verricht, dan heeft u eveneens t/m 30 juni 2021 de tijd om PE-activiteiten in te halen en te registreren. Wees op tijd, zodat ook u voldoet aan uw PE-verplichting. 

Openbaar accountants hebben onder de PE-verplichting oude stijl de verplichting om minimaal 20 uur aan gecertificeerde cursussen te verwantwoorden. Heeft u in 2020 te weinige gecertificeerde cursussen gevolgd, dan kunt u dit tekort inhalen door inhaalactiviteiten te volgen bij PE-instellingen die in 2020 bij de NBA geregistreerd stonden als erkende PE-instelling. Aan de hand van het ontvangen deelnamecertificaat registreert u het overeenkomende aantal PE-uren op cursuscode 118620. Verricht u meerdere inhaalactiviteiten, telt u dan het aantal PE-uren van de verschillende inhaalactiviteiten op en registreer het totaal op de genoemde cursuscode. Bewaar de bijbehorende deelnamebewijzen, deze kunnen door de NBA worden opgevraagd.

Ook voor de accountants in business geldt de verplichting minimaal 20 PE-uren te verantwoorden in 2020. Deze PE-activiteiten mogen zowel gestructureerd als ongestructureerd (zelfstudie en/of training on the job) zijn.

Heeft u vragen over uw PE-verplichting, neemt u dan contact op met de afdeling PE, tel. 020-3010352.