NBA publiceert herziene handreiking 1116 - Kader ontwikkeling levensverwachting

De NBA publiceert de herziene NBA-handreiking 1116 Kader voor accountants bij de controle van de door pensioenfondsen in aanmerking genomen levensverwachting in verband met het beschikbaar komen van nieuwe relevante informatie.

De handreiking is geactualiseerd vanwege de nieuwe prognosetafel AG 2020. Het AG heeft als beleid dat elke twee jaar een nieuwe prognosetafel gepubliceerd wordt. Het AG 2020 prognosemodel is ten opzichte van 2018 iets aangepast. In de afgelopen twee jaar zijn opnieuw analyses uitgevoerd en deze analyses hebben geleid tot enkele aanpassingen in het model. Conclusie is dat het prognosemodel robuust en stabiel is door het betrekken van meerdere jaren en meer (Europese) data in het model.

De wijzigingen in de handreiking betreffen met name:

  • de toepassing van de nieuwe Prognosetafel AG 2020;
  • een actualisatie van de Q&A in de bijlage van de handreiking;
  • de tekst in de handreiking is genderneutraal gemaakt, daar waar het een verwijzing naar de accountant betreft.