NBA keurt TVL-protocol af

De werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de NBA heeft het accountantsprotocol van de overheid voor de steunmaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) afgekeurd. COPRO adviseert daarnaast om de derdenverklaring voor startende ondernemers niet af te geven.

De NBA adviseerde eerder deze maand al om het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gepubliceerde modelrapport TVL voor grote ondernemingen nog niet te gebruiken, totdat COPRO het bijbehorende protocol had beoordeeld. Die beoordeling heeft nu plaatsgevonden en het protocol is afgekeurd. RVO gaat in nauw overleg met COPRO een verbeterslag uitvoeren. Dit zal naar verwachting enige weken duren.

De NBA adviseert om ook de verklaring van de deskundige derde bij startende ondernemers voorlopig niet af te geven, omdat de werkzaamheden zoals die nu op de website van RVO staan een 4400N dan wel een assurance-opdracht suggereren. Dit is volgens COPRO in strijd met de toezegging dat het een zuivere derdenverklaring zou worden.

RVO heeft nog geen besluit genomen over het uitstellen van de indieningstermijn voor grote ondernemingen. Op de website van RVO staat nog altijd 10 juni vermeld. Volgens de NBA is het echter waarschijnlijk dat de indieningstermijn wordt verlengd.