NBA Alert 44 - NOW en criterium kleine accountantseenheid

De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) kennen een verlicht regime voor kleine accountantseenheden in artikel 27, lid 2, van de NVKS. Een kleine accountantseenheid bestaat uit maximaal twee eindverantwoordelijken (accountant/professional) en daarnaast maximaal vijf andere personen. Als een belastingdeskundige of een boekhouder een derdenverklaring afgeeft in het kader van de NOW, is het mogelijk dat niet meer wordt voldaan aan dit criterium uit de NVKS. Het gevolg is dat meer regels uit de NVKS van toepassing zijn voor de betreffende accountantseenheid. Het bestuur van de NBA heeft hiervoor een uitzondering gemaakt, onder bepaalde voorwaarden. Dit wordt toegelicht in NBA-Alert 44.

Accountantseenheden hebben zich deze gevolgen bij het afgeven van derdenverklaringen mogelijk niet gerealiseerd. De NOW is een tijdelijke noodmaatregel waarop de accountantseenheid niet kon anticiperen met het kwaliteitssysteem. De NBA vindt het daarom onwenselijk dat een kleine accountantseenheid het kwaliteitssysteem hiervoor tijdelijk moet aanpassen of de uitvoering van andere NVKS-opdrachten moet stoppen, omdat het niet langer aan de NVKS voldoet. Op grond van de zogenaamde hardheidsclausule in artikel 27a van de NVKS wordt een uitzondering gemaakt, mits de accountantseenheid voldoet aan de voorwaarden in de ‘Beleidsregels artikel 27a NVKS in het kader van de NOW’. Dit houdt onder andere in dat in de dossiers van de gecontinueerde NVKS-opdrachten een aantekening wordt gemaakt conform artikel 3 van deze beleidsregels.

De beleidsregels worden binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant en treden daarna formeel inwerking. Met de Alert wordt hierop vooruitgelopen in overeenstemming met het vaststellen van de beleidsregels door het NBA bestuur op 8 juni 2021.

Meer informatie