Bevestigingsbrief voor Standaard 4416N

Op 30 juni heeft de NBA de bevestigingsbrief voor Standaard 4416N gepubliceerd. Los van NOW is Standaard 4416N bedoeld als paraplu-standaard voor diverse covid-19-gerelateerde subsidieregelingen.

De voorbeeldbrief is nader in te vullen naar gelang de specifieke covid-19-gerelateerde subsidieregeling, een eventueel protocol, enz.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan updates van:

  • Rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie.

Ook zal de NBA een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven in de NBA-voorbeeldteksten, sectie I, hoofdstuk 1.

Meer informatie