Opdrachtbrieven voor aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten

Op 27 juli 2021 heeft de NBA opdrachtbrieven voor de aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gepubliceerd voor MKB- en grote ondernemingen. Deze opdrachtbrieven zijn gebaseerd op Standaard 4400N zoals voorgeschreven in het protocol. De NBA heeft deze opdrachtbrieven beschikbaar gesteld naar aanleiding van vragen uit de praktijk én gezien de omvang van de TVL-regeling.

Voor andere covid-19-gerelateerde subsidieregelingen heeft de NBA onder meer Standaard 4416N gepubliceerd, deze standaard is bedoeld als ‘paraplu-standaard’. Dit biedt het voordeel dat de voorbeeldbrieven die zijn gebaseerd op Standaard 4416N, nader zijn in te vullen en aan te passen naargelang de specifieke covid-19-gerelateerde subsidieregeling, een eventueel protocol, etc. daarom vraagt.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA zal op termijn de nieuwe paragrafen over continuïteit en fraude opnemen in de controleverklaringen. De generator wordt hiervoor aangepast en dit zal nog geruime tijd vergen. Na de zomer volgt een update over de status.
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).
  • Ook zal de NBA een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven.