Zelfevaluatie openbaar, intern en overheidsaccountant

De NBA heeft een zelfevaluatietool ontwikkeld voor de openbaar, intern en overheidsaccountant. Een handig hulpmiddel bij het opstellen van uw PE-portfolio.

Per 1 januari 2021 is voor alle accountants de nieuwe PE-regeling van kracht. In plaats van PE-uren bij te houden, gaat u een PE-plan schrijven. Een PE-plan met leerdoelen, leeractiviteiten die samen met de uiteindelijke leerresultaten en de persoonlijke reflectie daarop onderdeel zijn van het door u op te stellen PE-Portfolio.

Dit zelfevaluatie-instrument ondersteunt u bij het formuleren van passende leerdoelen en het selecteren van de juiste leeractiviteiten die, in samenhang met voor de accountancy relevante externe ontwikkelingen, aansluiten bij uw werkzaamheden.

De online zelfevaluatie is gebaseerd op het Beroeps -en competentiemodel openbaar, intern en overheidsaccountants. Door de online vragenlijst in te vullen, krijgt u inzicht in uw huidig beroepsprofiel, uw huidige competenties en uw (gewenste) toekomstig beroepsprofiel.

U ontvangt in een persoonlijk rapport een PE-advies dat u als uitgangspunt kunt gebruiken voor het opstellen van uw PE-Portfolio. Het rapport is de uitkomst van de analyse toegespitst op uw specifieke situatie. Het geeft een indicatie van de competenties waaraan u kan werken met het oog op uw toekomstig gewenste beroepsprofiel. Het ‘Beroeps-en competentiemodel openbaar, intern en overheidsaccountant kan worden gebruikt in de verschillende ontwikkelingsfasen van de accountant. De invulling van de kennisbehoefte hangt af van de maturiteit in de beroepsuitoefening, de zwaarte van de taakuitoefening en de complexiteit van opdrachten.

De online zelfevaluatie voor openbaar, intern en overheidsaccountants is beschikbaar via mijn MijnNBA. Na het invullen, ontvangt u binnen 1 uur een persoonlijk rapport. Dit rapport is alleen voor u toegankelijk en blijft drie weken voor download beschikbaar. Daarna wordt het rapport vernietigd.

De zelfevaluatie wordt gratis aan leden verstrekt, zodat u voorop kunt blijven lopen in uw vak en daarmee bijdraagt aan een onomstreden kwaliteit van het accountantsberoep.

 

Webinar

Op dinsdag 19 januari 2021 van 16.00-17.00 uur organiseert de NBA een online webinar Beroeps-en competentiemodel voor de openbaar, intern en overheidsaccountant. Meld u hier aan.

Noot: Bent u accountant in business, dan verwijzen we u graag naar het maturiteitsmodel financieel professional 2022 en de bijbehorende zelfevaluatie.