Update NOW-voorbeeldteksten

De NBA heeft voorbeeldteksten voor de communicatie tussen accountant van NOW-groep en accountant van werkgever gepubliceerd.

Heldere en eenduidige communicatie tussen de accountant(s) van werkgevers binnen de NOW-groep met de accountant van de NOW-groep en vice versa, is van groot belang. De voorbeeldteksten hiervoor zijn gebaseerd op de vereisten van Standaard 3900N (paragrafen 64 tot en met 66) en de bijbehorende toepassingsgerichte en overige verklarende teksten (Gebruikmaken van de werkzaamheden van anderen).

De voorbeeldteksten zijn toepasbaar in situaties van inter-firm en interoffice rapportering en betreffen:

  • Het verzoek tot bevestiging van de accountant van een werkgever (component) gericht aan de accountant van de NOW-groep, in het kader van paragraaf 64 van Standaard 3900N (inclusief appendix met een voorbeeldtekst voor een dergelijke bevestiging).
  • Het assurance-rapport van de accountant van een werkgever (component) bij de omzetdaling, ten behoeve van consolidatiedoeleinden ter verantwoording aan de accountant van de NOW-groep, in het kader van paragraaf 66 van Standaard 3900N. 
  • Het assurance-rapport van de accountant van de NOW-groep, (mede) gericht aan accountants van de werkgevers, inzake de omzetdaling van de NOW-groep, in het kader van paragrafen 65 en 64 van Standaard 3900N.

Bekijk ook