Dilemma van de week: 'Listige klant'

Een door coronamaatregelen getroffen ondernemer kan schulden wel terugbetalen, maar wil desondanks faillissement aanvragen om onder het terugbetalen van uitgestelde belastingen uit te komen. Wat adviseert u?

Ons accountantskantoor heeft veel klanten in het midden- en kleinbedrijf. Een groot deel van deze ondernemers wordt hard geraakt door de coronamaatregelen. Van een van mijn klanten is de omzet geheel weggevallen doordat alle vakantiereizen zijn gestopt.

Ik heb met de klant het toekomstperspectief doorgenomen. Door alle steunmaatregelen gaat de ondernemer het wel redden, ook als vanaf juli begonnen moet worden met het terugbetalen van de uitgestelde belastingen. De klant wil in juni echter faillissement aanvragen, zodat onder het terugbetalen van de schulden uitgekomen kan worden. Het plan is om daarna een nieuw bedrijf te beginnen en de business voort te zetten. De ondernemer vraagt hierbij mijn hulp.

Wat doet u?

  1. Natuurlijk wil ik helpen bij deze kans. Het gaat hier om een goede klant en dat wil ik graag zo houden.
  2. Ik wijs op de onethische kanten van deze beslissing: er is steun ontvangen van de belastingbetaler om een moeilijke periode te overbruggen en nu wil de ondernemer deze hulp niet terugbetalen. Als deze vast blijft houden aan de aangegeven plannen zal ik hier wel bij helpen. De klant doet niets wat volgens de regels niet mag.
  3. Ik wijs de klant op de onethische kanten van deze beslissing en maak duidelijk dat ik ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heb. Ik kan hierbij dus niet ondersteunen.
  4. Anders...

Reageer en bekijk reacties van anderen in de DilemmApp.

Casus aandragen

Deze casus is aangedragen door een lid. Heeft u zelf een werkgerelateerd dilemma dat u graag (anoniem) zou willen voorleggen aan anderen? In de DilemmApp kunt u uw dilemma invoeren en erachter komen hoe uw beroepsgenoten zouden handelen.