Welke persoon wilt u in het zonnetje zetten?

Kent u een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor de NBA of voor het accountantsberoep? En wilt u die persoon graag eens in het zonnetje (laten) zetten? Draag hem of haar dan voor als kandidaat voor de NBA loftrompet.

NBA loftrompet

De NBA loftrompet is een onderscheiding die door het bestuur is ingesteld. In de ledenvergadering wordt de loftrompet uitgereikt aan een persoon (of aan meerdere personen) die zich meer dan gemiddeld heeft ingezet voor de NBA of voor het accountantsberoep.

In 2014 heeft de NBA het initiatief genomen voor het uitreiken van de Loftrompet.

Sindsdien is deze uitgereikt aan: Jacques Heij AA RA (2014), Leo Straathof RA (2014), de leden van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep (2015), Peter Eimers RA (2016), Herman Meijer AA RA (2016), Angela van Os RA (2016), Pieter de Kok RA (2017), John Weerdenburg AA (2017), leden van de NBA-PUM (2017), Anne-Marike van Arkel (2017), Margreeth Kloppenburg (2018), Arthur van Bemmel RA (2018), Sander Kranenburg RA (2019) en Gert-Jan van der Wielen AA (2019), Jos van Huut (2020) en Arnout van Kempen (2020).

U kunt uw gemotiveerde suggesties voor kandidaten tot 1 april 2021 indienen bij de secretaris van het bestuur Frans van Schaik: f.vanschaik@nba.nl. Het bestuur maakt op basis van de ontvangen suggesties een keuze. Tijdens de ledenvergadering op 14 juni 2021 wordt de uitgekozen persoon in het zonnetje gezet.