Verslag bestuursvergadering 9 februari 2021

Op dinsdag 9 februari 2021 was de maandelijkse NBA-bestuursvergadering.

Tijdens de vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Voorbereiding ledenvergadering
  • Kamerbrief accountancy
  • NOW-steunmaatregelen
  • Communicatie-activiteiten
  • (Her)benoemingen

Download het verslag