Slotwoord dilemma: Happy Financial Marjan Heemskerk over ‘Geen chocola van te maken’

De NBA DilemmApp is volledig vernieuwd. Een vernieuwde app en veel nieuwe dilemma’s zijn een goede reden om ook eens een rondje te maken langs studenten, young profs en leden en hun mening te vragen omtrent deze dilemma’s.

Het dilemma 'Geen chocola van te maken'

In dit dilemma ‘geen chocola van te maken’, heeft u een mkb-kantoor en vanuit dit kantoor bedient u een klant met ijs- en nutellawinkels in toeristische centra. Deze winkels draaien hele goede omzetten. Door de coronacrisis is het toerisme stilgevallen. Na de intelligente lockdown zijn er nog steeds veel minder dagjesmensen op straat.

Het valt u op dat bij het verwerken van de administratie van de maanden maart en april gewoon nog omzet in de winkels is. De omzet is weliswaar veel minder dan gebruikelijk, maar er moeten toch nog een behoorlijk aantal mensen op de been zijn die aankopen doen. U krijgt het vermoeden dat hier wel eens sprake kan zijn van witwassen.

Wat doet u?

In de NBA DilemmApp kunt u kiezen uit de volgende opties:

  1. U vraagt na bij de klant hoe het er mee staat in deze barre tijden
  2. U confronteert de klant met uw vermoeden
  3. U denkt er niet zo veel van: u kent deze klant als een harde werker en inventieve ondernemer. Misschien zijn er mondkapjes in plaats van ijsjes verkocht
  4. Anders, namelijk…

Deze opties zijn ook voorgelegd aan de gasten. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus, ga ik niet langs bij de gasten, maar heb ik een videocall georganiseerd. In deze video zijn te zien: Bachelor student accountancy op Nyenrode Business Universiteit en assistent accountant bij KroeseWevers Iris Bakker, Docent auditing beginselen op Nyenrode Business Universiteit en jr. controleleider bij Lansigt, Mathijs Remijn en vierdejaars voltijd student accountancy op Fontys Hogescholen, Jack Meerten.

Hoe kijken zij tegen dit dilemma aan?

Iris, Mathijs en Jack sluiten met hun antwoorden aan bij de meerderheid van de stemmen in de NBA DilemmApp. In totaal koos namelijk 74% van de stemmers voor de eerste optie, namelijk het bespreken van de omzet met de klant. Het is een gegeven dat je niet zomaar kunt negeren, zeker niet in het licht van mogelijke fraude risico’s. Hierbij een juiste toon van het gesprek vinden, is heel belangrijk, licht Mathijs Remijn toe. Niet direct beschuldigend, maar een open gesprek aangaan, kan hierin helpen.

In de reacties op dit dilemma in de app wordt ook voornamelijk als toelichting gegeven dat men het gesprek met de klant aan zou gaan. Een enkeling zou direct de opdracht teruggeven en het fraudeprotocol starten. Een andere innovatieve oplossing die terug te lezen is als reactie is het inzetten van big data om dit te kunnen controleren. Bijvoorbeeld door het bekijken van de camerabeelden van de toeristische centra. Een manier waar weliswaar de nodige haken en ogen aan zitten, maar die wel tonen van probleemoplossend en creatief vermogen van de accountant.

Innovatie ten tijde van een crisis

Ondanks dat slechts een beperkte 1% koos voor de optie waarin de ondernemer als een inventieve harde werker gezien kan worden en daarom geen actie wordt ondernomen, kan ik me wel vinden in deze gedachte. Zeker ten tijde van de huidige crisis moet je niet onderschatten hoe creatief en innovatief ondernemers zijn. In barre tijden gaat iedereen doen waar hij of zij goed in is. In het geval van ondernemers, is dit ondernemen. Kleine kans dat een innovatieve ondernemer bij de pakken neer gaat zitten en geen andere manieren bedenkt om omzet te genereren. Onderschat dit vermogen van ondernemers dan ook niet. Dit gezegd hebbende, vind ik het wel heel belangrijk om het gesprek met de klant aan te gaan en onderbouwingen te vragen ten aanzien van deze omzet. In een goede klantrelatie is dit iets wat je eenvoudig kunt vragen, waarna hier veel meer duidelijkheid over is.

NBA DilemmApp

De nieuwe NBA DilemmApp download u gratis (de verificatie code is Accountant). Loopt u zelf tegen een dilemma aan en ben je benieuwd hoe andere leden hierover denken? U kunt uw dilemma insturen via de app of mail uw dilemma onder vermelding van DilemmApp naar Danie Duzant via: d.duzant@nba.nl.