Jaarverslag 2020 Commissie MKB

2020 was natuurlijk een bijzonder jaar. De corona-pandemie was bepalend voor veel activiteiten. Het meest in het oog springend voor de MKB Accountant is ongetwijfeld de begeleiding door de NBA bij hun werkzaamheden in het kader van de corona-maatregelen. Doordat hierin veel tijd is gaan zitten, zijn een aantal geplande activiteiten uitgesteld tot 2021.

COMPact

Dat geldt bijvoorbeeld voor COMPact. COMPact staat voor COMPliance en hierop ACTeren. De MKB-commissie wil de MKB Accountants ondersteunen met de implementatie van een digitaal hulpmiddel waarbij MKB-accountants via pushberichten worden geactiveerd om tijdig en goed geïnformeerd te acteren op geldende/naderende wet- en regelgeving.

Naast een herinnering “op het juiste moment” biedt dit digitaal hulpmiddel doorklikmogelijkheden naar wet- en regelgeving en beschikbare brochures en hulpmiddelen van de NBA.

PE

Wel uitgevoerd zijn de activiteiten om de MKB Accountant te helpen met het opstellen van het functieprofiel en het PE-portfolio. De Commissie MKB heeft input gegeven voor de ontwikkeling van een zelfevaluatietool voor de openbaar accountant. Dit is een handig hulpmiddel bij het opstellen van uw PE-portfolio.

Download