Herziene versie NBA-handreiking 1147 over gevolgen coronapandemie

De handreiking die op 22 december jl. werd gepubliceerd is op enkele punten aangepast. De wijzigingen zijn niet zozeer inhoudelijk van aard, als wel tekstueel. De reactie van enkele leden op de oproep die gedaan werd bij de publicatie van de handreiking om mogelijke verbeterpunten te melden, heeft geleid tot deze herziene handreiking.