SEO-onderzoek naar meerwaarde audit-only model accountantsorganisaties

SEO Economisch Onderzoek voert in opdracht van de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector een onderzoek uit naar de effecten en meerwaarde van een audit-only model voor accountantsorganisaties. Namens SEO nodigt de NBA leden uit om aan het onderzoek deel te nemen.

In het audit-only model wordt de wettelijke controlepraktijk afgesplitst van de andere onderdelen van de multidisciplinaire zakelijke dienstverlener. De accountantsorganisatie is hierdoor niet meer verbonden met organisatieonderdelen die andere diensten dan controlediensten verlenen en opereert juridisch, financieel en operationeel volledig zelfstandig.

SEO heeft de NBA gevraagd te ondersteunen in de verspreiding van het onderzoek. NBA-leden in de Ledengroep Openbaar Accountants(LOA) zijn op 1 december benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek. Binnenkort zullen alle bij de NBA bekende Wta-accountantskantoren benaderd worden voor deelname.

De NBA is enkel betrokken om de enquête onder de aandacht te brengen en te verspreiden en heeft geen inzicht in het onderzoek noch de resultaten. Antwoorden zijn anoniem en zijn niet tot personen of organisaties te herleiden.

Aanleiding

De Kwartiermakers toekomst Accountancysector hebben de opdracht een aantal in deze reactie genoemde aanbevelingen van de Cta uit te voeren en op te volgen. Zij zijn verzocht om de voortgang van de kabinetsmaatregelen te stimuleren, aan te jagen en te bewaken. Een van de aanbevelingen van de Cta was het verrichten van onderzoek naar dit audit only-model, het joint audit-model en het intermediairmodel. Dit om inzicht te krijgen in nationale en internationale ervaringen met deze structuurmodellen, en te bepalen of deze modellen kunnen leiden tot een hogere controlekwaliteit door accountantsorganisaties in Nederland. Het onderzoek dat als eerste door de kwartiermakers is opgeleverd (nov 2021) gaat over het joint audit-model en is uitgevoerd door het Erasmus Competition and Regulation.

Resultaten en vervolgstappen

Medio 2022 worden alle onderzoeksresultaten ten aanzien van het audit only-model verwacht. De resultaten van het intermediair model zullen eind 2023 gepubliceerd worden. De kwartiermakers hebben bij de presentatie van het onderzoeksrapport over het joint audit-model nadrukkelijk aangegeven dat er geen definitieve conclusie getrokken kan worden op basis van de afzonderlijke rapporten over de structuurmodellen. Pas als alle modellen zijn onderzocht wordt in de slotrapportage van de kwartiermakers een algemene analyse en conclusie verwacht.

Heeft over deze enquête of het bredere onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Thomas Ongenae van SEO via onderzoek.accountancysector@seo.nl.