Protocollen TVL Q4 2021 beschikbaar

Dankzij een efficiënte samenwerking tussen de NBA-werkgroep Controleprotocollen (COPRO) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn de protocollen voor TVL Q4 2021 nu reeds door COPRO goedgekeurd.

Het betreft zes protocollen voor de 4400N- en 4416N-opdrachten voor MKB- en Grote ondernemingen inzake de aanvraag en de vaststelling van TVL Q4. Tegelijk zijn alle rapportmodellen in Word beschikbaar.