Dilemma: wind uit andere hoek

Stel, je hebt een liefdadigheidsorganisatie als klant. De doorbelasting van medewerkers is moeilijk te volgen, en er is sprake van onderbesteding. Je bent bang dat het donateurs afschrikt als je actie onderneemt. Wat doe je?

Dit dilemma is aangedragen door een NBA-lid. Heb je zelf ook een werkgerelateerd dilemma dat je graag (anoniem) zou willen voorleggen aan anderen? Voeg het dilemma toe aan onze DilemmApp, en zie hoe beroepsgenoten zouden handelen.


Ik ben openbaar accountant. Onder de klanten van het kantoor waar ik werk is een grote liefdadigheidsorganisatie, die nationaal en internationaal subsidies en donaties ontvangt. Wij vragen geen grote fee aan hen vanwege de aard van de organisatie. Persoonlijk sta ik ook achter het werk wat ze doen. Ieder jaar is er een goedkeurende controle verstrekt.

Sinds kort ben ik verantwoordelijk voor deze klant en vallen mij een aantal zaken op. Allereerst de doorbelastingen van de medewerkers: die is niet goed te volgen. Het is een kleine club van medewerkers die multifunctioneel wordt ingezet, maar de administratie hiervan is slordig. Toch heb ik niet het idee dat de organisatie kwaad van zin is.

Ten tweede: we brengen een accountantsrapport uit waarin het totaalbedrag van niet bestede subsidiebedragen in is af te lezen. Mijn supervisor/leidinggevende heeft een specificatie gemaakt van wat de verschillende sponsoren nog te vorderen hebben (er is dus sprake van flinke onderbesteding) en heeft dit opgenomen in een concept managementletter. Hier is de organisatie helemaal niet blij mee en we hebben een pittige brief ontvangen: ‘vroeger accepteerden wij het wel zo, waarom nu niet?

Nu ben ik verantwoordelijk en wil ik niet het risico lopen dat er donaties worden gekort in deze lastige COVID-tijd. Ook zijn er geen signalen dat de donateurs er problemen mee hebben: zij vragen in ieder geval niet om een afzonderlijke verklaring.

Wat doe ik?

  1. Ik ga mee met mijn leidinggevende en schrijf een stevige managementletter
  2. Ik vraag de organisatie mee te groeien, door ze de kans te geven om de zaken op orde te krijgen en te wennen aan de nieuwe wijze van rapporteren.
  3. Ik moet nu een verklaring afgeven: die doorbelasting is nu niet transparant dus ik geef geen goedkeuring.
  4. Ik doe iets anders