Akkoord protocollen TVL 2021 Q3

De NBA-werkgroep COPRO heeft met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) overeenstemming bereikt over de tekst van de accountantsprotocollen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 2021 Q3. Het betreft de protocollen voor aanvraag MKB-ondernemingen 4400N en Grote ondernemingen 4400N.

De definitieve protocollen voor vaststelling TVL 2021 Q1 MKB en Grote ondernemingen worden begin volgende week verwacht.

Bekijk de goedgekeurde protocollen hier: