Update voorbeeldteksten in verband met NOW 2-regeling

Op 30 april heeft de NBA de volgende voorbeeldteksten aangepast in verband met de NOW 2-regeling:

  • Opdrachtbevestiging voor verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden;
  • Opdrachtbevestiging voor Standaard 4415N;
  • Opdrachtbevestiging voor Standaard 3900N;
  • Bevestigingsbrief voor Standard 3900N, paragraaf 64, aan groepsaccountant, inclusief appendix;
  • Assurance-rapport van NOW-groepsaccountant bij omzetdaling van NOW-groep;
  • Assurance-rapport van NOW-component accountant bij omzetdaling bij component voor consolidatiedoeleinden;
  • Bevestigingsbrief voor Standaard 4415N;
  • Bevestigingsbrief voor Standaard 3900N (Nederlands en Engels).

In de opdrachtbevestigingen en bevestigingsbrieven voor Standaard 3900N én 4415N komt de nieuwe NOW 2-bepaling in artikel 17 over het verbod op dividenduitkeringen en bonussen aan de orde.

Wat Standaard 4415N betreft, is de NBA in overleg met UWV over de vraag of de NOW 2-samenstellingsverklaring aanpassing behoeft. Zie ook de FAQ V27 over verklaringsteksten bij NOW 2 onder ‘NBA Helpt’.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan updates van:

  • Rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie;
  • Controleverklaringen bij financiële informatie voor consolidatiedoeleinden.

Ook zal de NBA een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven in de NBA-voorbeeldteksten, sectie I, hoofdstuk 1.

Meer informatie