Update NBA-voorbeeldteksten: rapportage bij vrijstelling publicatieplicht en rapportage bij bedrijfstakpensioenfonds

Op 22 april 2021 heeft de NBA een update van de NBA-voorbeeldteksten 'Assurance-rapport bij vrijstelling publicatieplicht' en 'Rapportage bij bedrijfspensioenfonds' gepubliceerd.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Assurance-rapport bij vrijstelling publicatieplicht

Het assurance-rapport 3.1.5 bij vrijstelling publicatieplicht kleine rechtspersoon (Nederlands) is verbeterd.

In de paragraaf over de verantwoordelijkheden van de accountant zijn de werkzaamheden verduidelijkt: die omvatten ook via onder meer de statuten te onderzoeken of de kleine rechtspersoon geen werkzaamheden heeft verricht buiten de doelomschrijving.

Rapportage bij bedrijfspensioenfonds

De rapportage 14.2 over de opgave z-score en performancetoets van een bedrijfstakpensioenfonds (Nederlands) heeft de vorm van een assurance-rapport gekregen.

Deze vorm doet meer recht aan het doel van de opdracht en de aard van de werkzaamheden dan een controleverklaring. Bij de rapportage zelf staat meer uitleg over de achtergronden in de voorafgaande NB-tekst.

Toekomstige aanpassingen:

De komende tijd werkt de NBA aan updates van:

  • NOW-2-voorbeeldteksten;
  • Rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie;
  • Controleverklaringen bij financiële informatie voor consolidatiedoeleinden.

Ook zal de NBA een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven.

Meer informatie