SDO-notitie Tozo-aandachtspunten en antwoorden op vragen Tozo-webinars

De NBA-Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO) heeft op donderdag 1 april de notitie 'Tozo-aandachtspunten voor de verantwoording 2020 en de accountantscontrole' en de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de Tozo-webinars op 3 en 5 maart gepubliceerd.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tozo-regeling is vormgegeven als een specifieke uitkering G4 aan gemeenten en dient te worden verantwoord in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening.

In de notitie geeft de NBA aandachtspunten mee voor de accountantscontrole van de Tozo.

Daarnaast zijn vandaag ook de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de Tozo-webinars op 3 en 5 maart 2021 gepubliceerd. Het webinar van 5 maart is terug te kijken via het YouTube-kanaal van de NBA.